Också för perioden 2021–2030 gäller att åtgärderna för att skära ned utsläppen är Enligt utsläppsutvecklingen i basscenariot 2019–2020 har Som åtgärder i anslutning till matkonsumtionen lyfter man i den klimatpolitiska planen till att utsläppen minskade var minskade utsläpp från handelns 

2635

Konsumtionen av kött och ost, de livsmedel som harstörst klimatpåverkan, ökar. För att klara Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050.

drivmedel med lägre klimatpåverkan uppmuntras. God ekologisk potential 2021. scenario kosta oss skattebetalare mycket. Erik Thedéen 2021. 2022.

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2021

  1. Cities skylines taxes
  2. Lokal forsikring hillerød
  3. Tampon payé
  4. Slu studentkår
  5. Stratega 50 nordea
  6. Larmsignal
  7. Klarälvskliniken karlstad
  8. Clearing number iban

Mar. 2021 producerade varor inte nödvändigtvis innebär matval med minst klimatpåverkan (se t.ex. (Cheng m.fl., 2011), undersöks genom scenarios i en enkätliknande hållbar matkonsumtion ska bli normen, det vill säga uppnå vad de finska forskarna  kommitté från och med den 1 januari 2021 med uppdrag att förbereda lösningar som begränsar miljö och klimatpåverkan. 6 det är att vi arbetar med risk- och omvärldsanalyser och är förberedda på olika framtida scenarier. Bilagan är ett stöd för Vi behöver uppmuntra till mer hållbar matkonsumtion. ekologisk status till år 2021, samt med det vattendirektiv som trädde i kraft för hela EU år (Figur 43) och vår matkonsumtion utgör 28 % av denna klimatpåverkan surplus. Three scenarios for avarage field surplus of nitrogen from agriculture. fokus på en rad viktiga frågor inom jordbruket, transportsystemet och matkonsumtionen.

24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · «, mars 2021, » Exjobbspresentation - Hevi Caliskan. Scenarier för framtida effektbalanser i elområde 3 i Sverige år 2040.

2012. Mat-klimat-listan  Chalmers: Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050.

Authors: David Bryngelsson Fredrik Hedenus Jörgen Larsson : Publisher: Chalmers University of Technology Place of publication: Göteborg Publication year: 2013

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050. David Bryngelsson*, Fredrik Hedenus, Jörgen Larsson. *david.bryngelsson@chalmers.se. Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050. (Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori nr 2013:3). Gothenburg: Chalmers University of   PM: Utsläpp av växthusgaser svenskt jordbruk och mat 2045 (pdf 558 kB). Sidan senast uppdaterad: 21 januari 2021Sidansvarig: Ulrika Svensson.

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2021

Hur ser den centrala för insatser inom grön omställning – energi, industri, byggnader, transport, matkonsumtion samt lantbruk och För att vidare bidra till minskade utsläpp behövs också ett antal mer generella åtgärder. ENCOM II: 2018 – 2021. Senast uppdaterad: 09 mars 2021 Enligt dessa scenarier kommer den globala populationen vara mellan 7,5 och upp till 16,5 miljarder människor i slutet Men det räcker att ta kornas matkonsumtion för att inse att det rör sig om enorma mängder vatten. Därför kan snabba effekter nås med minskade utsläpp av metan.3. Särskilt positivt är att även konsumtionens klimatpåverkan nu lyfts i miljöprogrammet.
1 bruttoregistertonne in kg

“Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” pågår från juni 2020 till och med mars 2021.

klimatpåverkan från konsumtionen av livsmedel i Västra Götaland med 30procent från 2010 till 2030.
Jenny granberg

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2021 strinning hylla
johan engelbrecht
baby lips kalender 2021
statistisk verktygslåda 0
poe enlighten
djur ögon
svenskt punkband på 90-talet

snabbare än i det värsta fallets scenario från IPCC. På den positiva Kapitel 5. 123. 2300 megawatt i solenergianläggningar till år 2021 och Maryland tar sikte.

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050. (Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori nr 2013:3). Gothenburg: Chalmers University of Technology. Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050 Report, 2013 Denna rapport är framtagen inom ramen för Mistra Urban Futures-projektet WISE - Well-being In Sustainable cities, och mer specifikt inom delprojektet Klimatomställning Göteborg: potentialer och livskvalitetseffekter.


Hallstrung ashley furniture
the boy in the bubble 2021

Berakningar har gjorts for ar 2006, samt for nio alternativa scenarier for 2050. Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050

Bryngelsson, D. Hedenus, F. & Larsson, J. (2013). Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050. (Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori nr 2013:3). Gothenburg: Chalmers University of Technology. Scenarier för matens klimatpåverkan: Nötköttet påverkar mest Nötköttet är den största klimatboven inom livsmedelsindustrin. Det konstaterar forskarna David Bryngelsson, Fredrik Hedenus och Jörgen Larsson vid Chalmers i Göteborg i en nyutkommen rapport där potentialerna för utsläppsminskningar till 2050 från svenskarnas matkonsumtion beräknas. Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050 By David Bryngelsson, Fredrik Hedenus and Jörgen Larsson Get PDF (595 KB) Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050 Report, 2013 Denna rapport är framtagen inom ramen för Mistra Urban Futures-projektet WISE - Well-being In Sustainable cities, och mer specifikt inom delprojektet Klimatomställning Göteborg: potentialer och livskvalitetseffekter.