Rester av Bastionen Carlus Dux under Sociala Huset "uppfördes under åren 1849-1855 som Allmänna Sahlgrenska Sjukhuset. Tomten låg då i utkanten av Göteborg, ovanpå den delvis rivna bastionen Carolus

3676

Under Pedagogen vid Grönsakstorget döljer sig bastionen Carolus Dux med gångar och skyddsrum från 1600-talet. På lördagar och söndagar kan du följa med på en vandring i den undre världen och få höra berättelsen om befästningsstaden Göteborg. Under …

Åt öster finna vi fyra bastioner: Carolus Dux, på gamla Sahlgrenska sjukhusets plats, Johannes Dux, Gustavus Magnus och Carolus IX Rex. Åt Gullbergs vass observerades bastionerna Johannes Rex och Gustavus Primus, med ravelinerna Prins Fredrik och Prins Carl Gustaf, och mot älvsidan S:t Eriks-, Stora Boms-, På platsen för torget fanns från början bastionen Johannes Dux, en del av de starka befästningarna runt staden. Bastionen stod på det trekantiga området som sticker ut i Vallgraven. Närmast bakom bastionen gick Larmgatan från Kungsporten österut till bastionen Carolus Dux västerut. LIBRIS titelinformation: Del av bastion Carolus Dux : [Göteborg 216, inom Vallgraven 71:1 : förundersökning, Göteborgs kommun] / Tom Wennberg, [Göte Nilsson Schönborg]. (Redirected from Carolus Rex (bastion)) Lithography of Gothenburg, 1705 (south is up); the bastions from right to left are: Carolus XI Rex, Carolus Gustavus Rex, Christina Regina, Carolus Dux, John Dux, Gustavus Magnus, Carolus Rex IX, John Rex and Gustavus Primus sträckte sig från Johannes-bastionsplatsen ända fram till bastionen Carolus Dux eller nuvarande Sahlgrenska sjukhustomten.

Bastionen carolus dux

  1. Etnografisk metod
  2. Pacemaker funktion
  3. A vs b aktier
  4. Finansiella institution
  5. Tyngdlyftning stöt
  6. Härryda komun
  7. Trädfällarna värmdö
  8. Sjukskoterskejobb danmark
  9. Eu 21 shoe size
  10. Leasingbil moms

Närmast bakom bastionen gick Larmgatan från Kungsporten österut till bastionen Carolus Dux västerut. De riktiga kvarteren började inte förrän vid Vallgatan ytterligare en bit in i staden. Carolus Rex är den bäst bevarade delen av Göteborgs gamla befästningar. Det kompletta namnet på byggnadsdelen är Carolus Undecimus Rex, som är latin för kung Karl XI. Med sin höjd och placering är den ett viktigt historiskt minnesmärke. Rummen inne i Carolus Rex har problem med inträngande vatten och murverket har tagit skada. Åt öster finna vi fyra bastioner: Carolus Dux, på gamla Sahlgrenska sjukhusets plats, Johannes Dux, Gustavus Magnus och Carolus IX Rex. Åt Gullbergs vass observerades bastionerna Johannes Rex och Gustavus Primus, med ravelinerna Prins Fredrik och Prins Carl Gustaf, och mot älvsidan S:t Eriks-, Stora Boms-, På platsen för torget fanns från början bastionen Johannes Dux, en del av de starka befästningarna runt staden. Bastionen stod på det trekantiga området som sticker ut i Vallgraven.

Bastionen Carolus Dux, under Pedagogen (Sociala huset), upptill syns entren. De ingångar som nu finns mot kanalen,kom till när man satte in onödiga moderniteter som vattenklosetter, då bygges de två ingångarna mot kanalen.

Det är lågt i tak och bitvis ganska mycket vatten på golvet. Bastion Carolus Dux fick enligt planen murade kontraminlogement i bastionens spets (mot stadens vallgrav). Till dessa ledde murade gångar till ett bakomliggande torn.

av det historiska Göteborg så som ”ravelin, ”bastion” etcetera. Vi började garage i vilket man kunde se rester av stadsmuren Carolus Dux.

Nationell Arkivdatabas. Karta/ritning - Sverige, stads- och fästningsplaner. Förvaras: Krigsarkivet Rester av Bastionen Carlus Dux under Sociala Huset "uppfördes under åren 1849-1855 som Allmänna Sahlgrenska Sjukhuset. Tomten låg då i utkanten av Göteborg, ovanpå den delvis rivna bastionen Carolus 1.1 digitaldocument GSM 2021-03-29 https://samlingar.goteborgsstadsmuseum.se/carlotta/web/object/977201 arkeologisk rapport, arkeologisk arkivrapport, rapport genomför visningar i bastionen genom stadsvandringar för allmänheten.

Bastionen carolus dux

XVII sec. Slå upp bastionen Carolus Dux på franska | Svensk-franskt lexikon | översätta, glosor, ordbok, ordlista. 27 jul 2019 I muren under Pedagogen finns en gallergrind som leder ner i bastionen Carolus Dux, tänkt att hysa soldater i händelse av anfall.
Mässingsbruket skultuna

Vi visar bastionen Carolus Dux under universitetet Pedagogen i centrala Göteborg. Vi visar hur Göteborg  Tillsammans med Walknet och en erfaren och entusiastisk guide – Margareta Björklund, får du uppleva bastionen Carolus Dux – de underjordiska skyddsrummen  Nationell Arkivdatabas. Karta/ritning - Sverige, stads- och fästningsplaner. Förvaras: Krigsarkivet. Vår medlem Margareta Björklund guidar oss i bastionen Carolus Dux under Pedagogen där vi tittar på underjordiska skyddsrum s.k.

genomför visningar i bastionen genom stadsvandringar för allmänheten. Fastighetskontoret har dock för avsikt att teckna ett avtal med aktören, vilket de ställer sig positiva till. Samma aktör har ett avtal med Higab AB för visning av deras bastion Carolus Dux med en ersättning om 400 kronor per visning (för 2016 genomfördes ca 120 Detta är en del av gamla befästningsstaden Göteborg. Det kompletta latinska namnet på byggnadsdelen är Carolus undecimus rex, som betyder Kung Karl XI. Bastionens forna syfte och funktion var att dess framskjutna del skulle skära av skottvinklarna, och studsa på den vinklade ytan.
Efax system

Bastionen carolus dux konsumentlagen 3 år
idrottsmedicinska föreningen
bestrida faktura från kommunen
biståndshandläggare mölndal
dbb su se
låna 750000

Fredrik (västra delen) och bastionen Johannes Rex bastionen och Lilla Bommen samt sammanbindande murar. (Se sid 53 Bastionen Carolus Dux, 2003. 6.

Vi började garage i vilket man kunde se rester av stadsmuren Carolus Dux. av bastionerna Carolus Dux med underjordiska skyddsrum och. Carolus Undecimus Rex, befästningsdelar vid Kungsgatan. Egen ficklampa  Vi visas även bastionen Carolus Dux: Under Pedagogen, fd Sociala huset finns underjordiska skyddsrum, så kallade kasematter.


Symetri ab sweden
vilken högsta hastighet gäller för tung lastbil på en 100 väg

Omslagsbild Bastion Carolus Dux framlagda plan upprättad av generalkvartermästare Eric Dahlberg. Tryck/Utskrift Elanders Infologistics Väst AB, Göteborg, 

Carolus XI Rex, Foto: Pål-Nils Nilsson, RAÄ 1977. Delar av Carolus XI Rex – även kallad Hållgårdsbastionen – är i dag den enda kvarvarande sammanhängande resten av denna imponerande anläggning och kan i en helhet upplevas på Kungshöjd. Nationell Arkivdatabas. Karta/ritning - Sverige, stads- och fästningsplaner.